Beëindiging lidmaatschap

Volgens de statuten van FC Breukelen dienen leden, die met ingang van het komende seizoen het lidmaatschap wensen op te zeggen, dit voor 31 mei 2018 schriftelijk per brief of per mail
( administratie@fcbreukelen.nl ) kenbaar te maken bij de ledenadministrateur van de vereniging: B.M. van den Kerkhof, Beereveld 15, 3621 GW Breukelen.

Leden die zich ná die datum afmelden, moeten een bedrag betalen voor de administratieve afhandeling naar de KNVB. De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat er ook afmeldingen aan leiders, of trainers werden doorgegeven. Dit is niet de bedoeling. De afmelding dient uitsluitend bij de Ledenadministrateur te geschieden.

Het opzeggen zal altijd worden bevestigd door de ledenadministratie. Heeft u voor 1 juli 2018 geen bevestiging van de ledenadministratie ontvangen dat het lidmaatschap beëindigd is, dan moet u ervan uitgaan dat het lidmaatschap wordt voortgezet voor het seizoen 2018-2019.

Overschrijven naar een andere vereniging

Spelers die bij een andere vereniging willen gaan spelen, dienen zich voor 15 juni 2018 aan te melden bij de nieuwe vereniging. Het opgeven van de KNVB-relatiecode is hierbij voldoende.

Hierna ontvangt FC Breukelen digitaal het verzoek van de KNVB akkoord te gaan met de overschrijving. Het akkoord wordt uitsluitend verleend als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en alle eigendommen zijn ingeleverd.

Overschrijven naar FC Breukelen

Nieuwe leden, die overschrijving nodig hebben om bij FC Breukelen te komen spelen, dienen het FC Breukelen aanmeldformulier voor 14 juni 2018 bij de ledenadministrateur B. M. van den Kerkhof, Beereveld 15, 3621 GW Breukelen in te leveren. Het KNVB relatienummer dient hierbij goed ingevuld te worden.