• Aanmeldingen en opzeggingen

  6 mei 2021
 • Beste leden en geïnteresserden,

  Als vereniging mogen wij ieder jaar gelukkig weer vele nieuwe leden begroeten. Om je aan te kunnen melden bij FC Breukelen zijn er een aantal spelregels waar je aan moet voldoen. 

  Aanmelden nieuwe leden bij FC Breukelen

  Nieuwe leden zonder voetbalverleden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier, te vinden onder het tabblad lidmaatschap elders op deze site. 

  Nieuwe leden, die een overschrijving nodig hebben om bij FC Breukelen te komen spelen, dienen het FC Breukelen-aanmeldformulier voor 14 juni 2021 bij de ledenadministrateur B. M. van den Kerkhof,  Beereveld 15, 3621 GW Breukelen in te leveren. Dit kan ook per mail (administratie@fcbreukelen.nl ). Het KNVB relatienummer dient hierbij goed ingevuld te worden op het aanmeldformulier. In verband met de overschrijving bij de KNVB is het belangrijk om goed rekening te houden met deze datum!

  Afmelden lidmaatschap van FC Breukelen

  Volgens de statuten van FC Breukelen dienen leden, die met ingang van het komende seizoen het lidmaatschap wensen op te zeggen, dit voor 31 mei 2021 schriftelijk per brief of per mail administratie@fcbreukelen.nl kenbaar te maken bij de ledenadministrateur van de vereniging, B.M. van den Kerkhof , Beereveld 15, 3621 GW Breukelen.

  Leden die zich ná die datum afmelden, zullen € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht worden wegens te laat opzeggen van het lidmaatschap. FC Breukelen zal dan een afdracht moeten doen in verband met de bondscontributie van de KNVB voor het nieuwe seizoen.

  De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat er ook afmeldingen aan leiders, of trainers werden doorgegeven. Dit is niet de bedoeling. De afmelding dient uitsluitend bij de Ledenadministrateur te geschieden.

   Het opzeggen van het lidmaatschap zal altijd voor 1 juni 2021 worden bevestigd door de ledenadministratie.

  Spelers die bij een andere vereniging willen gaan spelen, dienen zich voor 15 juni 2021 aan te melden bij de nieuwe vereniging. Het opgeven van de KNVB-relatiecode is hierbij voldoende. Hierna ontvangt  FC Breukelen digitaal het verzoek van de KNVB akkoord te gaan met de overschrijving. Het akkoord wordt uitsluitend verleend als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en alle eigendommen zijn ingeleverd. 

  Met vriendelijke groet,

  Bart van den Kerkhof, ledenadministrateur FC Breukelen