• Aanvullende corona-maatregelen per 14 oktober

  15 okt 2020
 • Beste sporter

  Naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen van het kabinet afgelopen dinsdag en het bericht op de website van FC Breukelen lezen jullie hier de aanvullende informatie over wat wel en wat niet mogelijk is.

  Ten eerste houden we ons aan de algemene basisregels:

  • Houdt 1,5 meter afstand (18 jaar en ouder);
  • Bij ziekteverschijnselen niet naar de club komen (en een coronatest laten afnemen);

  Dat geldt ook als iemand in je huishouden besmet is of verschijnselen vertoont.

  • Regelmatig handen wassen;
  • Hoesten, niezen of kuchen in de elleboog;
  • Geen handen schudden;
  • Vermijd drukte;
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  Aanvullende regels vanaf 15 oktober:

  • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd;
  • Volwassenen (18+) mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand;
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging;
  • De kantine en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten;
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie;

  Meest gestelde vragen en antwoorden:

  Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateursvoetbal?

  Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen.

  Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging?

  Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

  Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?

  Alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. JO19 valt hierbij onder jeugdteams!

  Mogen volwassenen (18+) in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld?

  Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort.

  Wat is het maximum aantal trainers/begeleiders voor een jeugdteam?

  Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.

  FC Breukelen hanteert wel een maximum aantal trainers/begeleiders. Zie aanvullende informatie begeleiding.

  Mogen ouders/publiek naar de trainingen van kinderen komen kijken?

  Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

  Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?

  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen.

  Voor welke (niet horeca) activiteiten kunnen verenigingen de sportkantine wel gebruiken?

  De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

  • Operationeel commissie overleg
  • Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

  Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen grote groepen bij elkaar komen. Daarnaast gelden de huidige coronarichtlijnen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

  Trainen of wedstrijden spelen op zaterdag:

  De jeugdcommissie zal een trainingsschema opstellen voor op de zaterdag, zodat alle jeugdteams kunnen trainen of een onderlinge wedstrijd kunnen spelen. Dit schema zal gecommuniceerd worden met de jeugd coördinatoren en trainers.

  Per leeftijdscategorie wordt een tijdsblok aangewezen waarbinnen teams kunnen trainen:

  Mini’s                JO6 en JO7                  09:45 tot 10:45 uur

  Onderbouw       JO8 t/m JO10               10:00 tot 11:00 uur

  Middenbouw     JO11 t/m JO15              11:30 tot 13:00 uur

  Bovenbouw       JO16 t/m JO19              13:30 tot 15:00 uur

  In het schema staat onder andere wie op welk veld (kunnen) trainen en welke afspraken hierbij gelden.

  Aanvullende informatie begeleiding:

  • Kom niet eerder dan 20 minuten voor aanvang van je training naar de club;
  • Naast de actieve voetballers geldt per team een maximum van 3 trainers/begeleiders die toegang hebben tot ons sportpark;
  • Na afloop van de training worden alle materialen netjes opgeruimd en verlaat je zo snel mogelijk het sportpark.
  • Kleedkamers, douche- en sanitaire ruimtes zijn gesloten, alleen de dames mogen indien noodzakelijk gebruik maken van het toilet in een kleedkamer. Dit gaat alleen in overleg met de trainers.

  Aanvullende regels omtrent spelers:

  • De kleedkamers zijn niet open, kom omgekleed naar de training;
  • De kantine is niet geopend, neem een eigen bidon mee;
  • De sanitaire voorzieningen zijn gesloten, ga thuis voor vertrek nog even naar het toilet;
  • Was je handen thuis voor aanvang trainen;
  • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je training naar de club;
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten;

  Tot slot

  We roepen jullie allemaal op om de regels in acht te nemen, instructies van vrijwilligers op te volgen en om elkaar op de regels te wijzen en aan te spreken als dat nodig is. 

  Laat duidelijk zijn dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben om corona besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Doen we dat niet dan dreigen bovendien boetes (tot €4000 per overtreding) en sluiting door de overheid.