• Agenda Algemene Leden Vergadering 18 mei aanstaande

  13 mei 2022
 • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  Onderstaand treffen jullie de agenda aan voor de ALV van 18 mei aanstaande. We hopen jullie allemaal op de ALV te mogen begroeten. De inloop is vanaf 20.00 uur, de vergadering zal starten om 20.30. 

  28e
  Algemene ledenvergadering woensdag 18 mei 2022
  Aanvang 20.30 uur
   
  1.
  Opening door de voorzitter.
  2.
  Moment ter overdenking Bart v.d. Kerkhof
  3.
  Vaststellen agenda.
  4.
  Mededeling voorzitter.
  5.
  Vaststellen verslag 26e ledenvergadering 2 juni 2021
  6.
  Actiepunten voortkomend uit deze verslagen.
  7.
  Fusie Stichting Sportaccommodatie Vechtstreek en Vereniging FC Breukelen
  8.
  Financiƫle afhandeling penningmeester. Jaarrekening 2020/2021. Voorlopige jaarrekening 2021/2022
  9.
  Aftreden penningmeester G . Vermeulen per 1-8-2022
  Aftredend en herkiesbaar Hans Knoop oer 1 juni 2022
  Aftredend en herkiesbaar Wim Kragten per 30 juni 2022
  10.
  Verkiezing nieuwe bestuursleden. Penningmeester per 1-7-2022
  11.
  Contributie vaststellen 2022/2023
  12.
  Begroting 2022/2023
  13.
  Rondvraag
  14.
  Sluiting

  Graag tot de 18e!

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur.