• Agenda Algemene Leden Vergadering 2 september 20.30

  2 sep 2020
 • Beste leden, Beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  Zoals al eerder via de bekende kanalen aangekondigd is er vanavond weer een ledenvergadering. Jullie zijn allen welkom vanaf 20.00 uur in ons clubhuis aan de Broekdijk Oost. De vergadering zal starten om 20.30 (i.p.v. het eerder aangekondigde 20.15).

  Onderstaand treffen jullie de agenda aan voor vanavond. De notulen van de vorige vergadering zullen in het clubhuis worden uitgereikt. 

  1) Opening door de voorzitter

  2) Vaststellen agenda

  3) Mededeling voorzitter

  4) Vaststellen verslag 25e ALV d.d. 26-11-2019

  5) Actiepunten voortkomend uit dit verslag

  6) Verkiezing bestuursleden:

  - Berend van Bon (voorzitter) aftredend, niet herkiesbaar

  - Gert Vermeulen (penningmeester) aftredend, niet herkiesbaar

  - Wim Kragten (secretaris), aftredend volgens statuten, herkiesbaar. 

  7) Toetredend tot het bestuur: Kim de Graaf

  8) Contributie

  9) Begroting

  10) Rondvraag

  11) Sluiting.

   

  We zien jullie allemaal heel graag vanavond in ons clubhuis.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur