• Agenda Algemene Leden Vergadering 30 november aanstaande

  24 nov 2022
 • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

  Woensdag 30 november aanstaande is er weer een ALV in onze mooie kantine. Je bent van harte welkom vanaf 20.00 uur, de vergadering start om 20.30. 

  Onderstaand treffen jullie de agenda aan.

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Vaststellen notulen  vergadering  2 juni 2022
  6. Jaarrekening 2021/2022
  7. Verslag kascommissie
  8. Benoeming nieuwe kascommissie
  9. Ontwikkeling sportterrein
  10. Fusie  vereniging  FC Breukelen en Stichting Sportaccommodatie Vechtstreek
  11. Rondvraag

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur.