• Agenda Algemene Ledenvergadering 29 november as.

  14 nov 2023
 • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  Onderstaand treffen jullie de (voorlopige) agenda aan voor de algemene ledenvergadering van 29 november aanstaande. 

  31e Algemene ledenvergadering FC Breukelen. Woensdag 29 november 2023 aanvang 20.15 uur

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Vaststellen notulen  vergadering  31 mei 2023
  6. Jaarrekening 2022/2023
  7. Verslag kascommissie
  8. Benoeming nieuwe kascommissie
  9. Gedragscommissie.
  10. Alcoholbeleid
  11. Beleidsplan
  12. Rondvraag

  Mocht je een agendapunt willen toevoegen aan de agenda, mail deze naar secretaris@fcbreukelen.nl

  Namens FC Breukelen

  Wim Kragten

  secretaris