• Agenda Algemene Ledenvergadering 31 mei aanstaande

  20 mei 2023
 • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden. 


  Op 31 mei aanstaande is de 30e algemene ledenvergadering in onze kantine aan de Broekdijk Oost. De ALV zal starten om 20.30, je bent welkom vanaf 20.00 uur in de kantine, de koffie staat klaar.

  Onderstaand tref je de agenda aan:

  Aanvang   20.30 uur

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen (aanwijzen rookplek)
  4. Vaststellen verslag AVL 30 nov 2022
  5. Fusie Stichting sportaccommodatie Vechtstreek en Vereniging
  6. FinanciĆ«le afhandeling  penningmeester. Jaarrekening  2021/2022. Voorlopige jaarrekening 2022/2023
  7. Contributie vaststellen 2023/2024
  8. Begroting 2022/2023
  9. Incasso contributies
  10. Nieuw veld
  11. Sponsorcommissie
  12. Gedragscommissie
  13. Rondvraag

  We zien jullie allemaal graag de 31e, tot dan!

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur