• Algemene Leden Vergadering 29 mei aanstaande

  20 mei 2019
 • Beste Leden,

   

  Zoals bekend houden we op 29 mei in onze kantine weer een ledenvergadering. 

  Onderstaand treffen jullie de agenda aan voor deze vergadering. 

  24e Algemene ledenvergadering  woensdag  29 mei 2019

       Aanvang   20.30 uur

   

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda.
  3. Mededeling voorzitter.
  4. Vaststellen verslag 23e ALV van 28-11-2018 (staan vermeld op de site)
  5. Actiepunten voortkomend uit deze verslagen
  6. Verkiezing bestuursleden.                                                                                                                            
  - Hans Knoop aftredend volgens statuten.  Herkiesbaar                                                                     
  - Gert Vermeulen aftredend volgens statuten.  Herkiesbaar                                                                     
  - Wim Kragten aftredend volgens statuten.  Herkiesbaar voor 1 jaar.                                                                      
  7. Contributie verhoging
  8. Begroting.
  9. Realisatie renovatie accommodatie.
  10. Rondvraag
  11. Sluiting
   
  We zien jullie allemaal graag de 29e, ontvangst in de kantine is vanaf 20.00 uur. Voor koffie, thee en dat soort zaken wordt uiteraard gezorgd. 
   
  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur
   
  Klik hier of kopieer onderstaande regel naar je menubalk van je browser voor de notulen.
   
  https://drive.google.com/file/d/1pjcqAa0gBQDeWfl5iCfnP0R10jBpKmUX/view?usp=sharing