• Beste leden,

  Hierbij nog even de reminder. Op 28 november aanstaande zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van FC Breukelen. Jullie zijn welkom vanaf 20 uur op ons mooie sportomplex, de vergadering zal starten om 20.15. We zien jullie allemaal heel graag op de 28e. 

   

  Met sportieve groet,
  Het bestuur

   

  1.      Opening door de Voorzitter.

  2.      Vaststellen agenda

  3.      Mededelingen                                                                                                                                                                             

  4.      Ingekomen stukken.

  5.      Vaststellen notulen 6 juni 2018

  6.      Verplaatsing tennisbanen richting huidige voetbalvelden

  7.      Jaarrekening  2017/2018

  8.      Verslag kascommissie.                                                                                                                                              

  9.      Benoeming nieuwe kascommissie.

  10.  Voortgang verbouwing kleedkamers.

  11.  Noodzaak werving vrijwilligers

  12. Rondvraag