• Beste leden,

  Zoals aangekondigd vindt morgenavond weer de Algemene Ledenvergadering plaats. 

  Jullie zijn allen welkom vanaf 20.00 uur, de vergadering zal starten om 20.15 uur.

  Onderstaand treffen jullie de agenda aan. 

  1. Opening door de Voorzitter.
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken.
  5. Vaststellen notulen 29 mei 2019
  6. Verplaatsing tennisbanen richting huidige voetbalvelden
  7. Jaarrekening 2018/2019
  8. Verslag kascommissie.
  9. Benoeming nieuwe kascommissie.
  10. Noodzaak werving vrijwilligers
  11. Rondvraag

  We zien jullie allemaal heel graag morgenavond.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur