• Beëindiging lidmaatschap en KNVB overschrijving van / naar een andere vereniging.

  8 mei 2020
 • Beste leden,

  Ook al hopen we uiteraard dat het zo min mogelijk nodig is, ook dit jaar kan het gebeuren dat je besluit te stoppen bij FC Breukelen. Het is dan belangrijk dat de juiste procedure wordt gevolgd. Daarom heeft onze ledenadministrateur Bart van den Kerkhof onderstaand alles even op een rijtje gezet.

  Volgens de statuten van FC Breukelen dienen leden, die met ingang van het komende seizoen het lidmaatschap wensen op te zeggen, dit voor 31 mei 2020 schriftelijk per brief of per mail (administratie@fcbreukelen.nl) kenbaar te maken bij de ledenadministrateur van de vereniging,  B.M. van den Kerkhof , Beereveld 15, 3621 GW Breukelen.

  Leden die zich ná die datum afmelden, zullen € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht worden wegens te laat opzeggen van het lidmaatschap en afdracht bondscontributie KNVB nieuwe seizoen.

  De ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat er ook afmeldingen aan leiders, of trainers werden doorgegeven. Dit is niet de bedoeling. De afmelding dient uitsluitend bij de Ledenadministrateur te geschieden.

  Het opzeggen van het lidmaatschap zal altijd voor 1 juni 2020 worden bevestigd door de ledenadministratie.

  Spelers die bij een andere vereniging willen gaan spelen, dienen zich voor 15 juni 2020 aan te melden bij de nieuwe vereniging. Het opgeven van de KNVB-relatiecode is hierbij voldoende. Hierna ontvangt  FC Breukelen digitaal het verzoek van de KNVB akkoord te gaan met de overschrijving. Het akkoord wordt uitsluitend verleend als aan alle financiële verplichtingen bij FC Breukelen is voldaan en alle eigendommen van de club zijn ingeleverd.

  Nieuwe leden, die overschrijving nodig hebben om bij FC Breukelen te komen spelen, dienen het FC Breukelen aanmeldformulier voor 14 juni 2020 bij de ledenadministrateur B. M. van den Kerkhof,  Beereveld 15, 3621 GW Breukelen in te leveren. Dit kan ook per mail (administratie@fcbreukelen.nl ). Het KNVB relatienummer dient hierbij goed ingevuld te worden op het aanmeldformulier.

  Met vriendelijke groet, 

  Bart van den Kerkhof, ledenadministrateur FC Breukelen