• Bericht van het bestuur inzake indelingen

  14 jun 2023
 • Beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  Het seizoen 2022-2023 is weer (bijna) ten einde. Als bestuur van FC Breukelen willen bij deze alle vrijwilligers (waarvan veel ouders van voetballende kinderen) hartelijk bedanken voor de inzet tijdens het afgelopen seizoen. Zonder al de inzet van al die betrokken vrijwilligers zouden onze kinderen niet kunnen voetballen. Scheidsrechters, grensrechters, bardiensten en de jeugdcommissie, allemaal vrijwilligers die zich soms en sommigen ook bijna dagelijks inzetten voor (de jeugd van) FC Breukelen.

  En zoals ieder jaar betekent het einde van het seizoen dat ook de voorbereidingen op het nieuwe seizoen alweer zijn begonnen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is natuurlijk de teamindeling van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen.

  De vrijwilligers van de Technische Jeugdcommissie en de Jeugdcommissie hebben gedurende het hele seizoen input verzameld over de teams en de spelers individueel. Vanuit die input is inmiddels een voorlopige indeling voor het nieuwe seizoen opgesteld en worden in eerste instantie besproken met de betrokken trainers en leiders, pas wanneer deze definitief zijn worden de indelingen gecommuniceerd naar zowel kinderen als ouders. Rond 21 juni worden de nieuwe teamindelingen definitief bekendgemaakt; dit kan niet eerder gezien het feit dat men nog tot 15 juni kan overschrijven naar een andere vereniging.

  De afgelopen jaren is gebleken dat indelingen altijd voer voor discussies geven. De vrijwilligers van de jeugdcommissie voeren het jeugdbeleidsplan van FC Breukelen uit en zijn zelf ook ouders van jeugdspelers. Het beleidsplan wordt naar eer en geweten zo goed mogelijk uitgevoerd. Indien binnen de uitvoering van het beleidsplan mogelijkheden zijn om naar individuele wensen te luisteren van ouder en/of kind, dan zal daar rekening mee worden gehouden.

  Als bestuur zijn we trots op onze jeugdcommissie en we hopen jullie als ouders ook. Helaas is het de afgelopen jaren gebeurd dat ouders van jeugdspelers zich verbaal agressief en zelfs fysiek agressief naar leden van onze jeugdcommissie hebben gedragen. We willen aan jullie als ouders een dringende oproep doen om je in alle gevallen fatsoenlijk te gedragen richting onze jeugdcommissie, ook als je het in eerste instantie niet eens bent met een indeling van je kind. Dat accepteren wij als bestuur niet. Wij willen zuinig zijn op al onze vrijwilligers en zeker ook de jeugdcommissie. Onze ervaring is dat in de meeste gevallen de teamindeling een aantal weken na de start van het seizoen geen issue meer is. Op het veld ontstaan nieuwe vriendschappen en na een paar weken zijn de spelers weer aan elkaar gewend. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ook dit jaar weer gaat gebeuren, dus geef je zoon of dochter, de teams en de club de kans om er een mooi seizoen van te maken.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur