• Beste leden, ouders/verzorgers en fans,

   

  Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) hebben voorzitter Berend van Bon en penningmeester Gert Vermeulen aangekondigd aan het eind van het seizoen 2020-2021 hun functie als bestuurder bij FC Breukelen neer te leggen. Beide heren hebben met heel veel plezier, enthousiasme en inzet gedurende de afgelopen jaren hun functie uitgevoerd en kijken dan ook nu al met heel veel genoegen terug op hun bestuursperiode. 

  Voor zowel Berend als Gert geldt dat de kinderen inmiddels zijn gestopt bij FC Breukelen en zijn gaan studeren waardoor Berend en Gert het beiden nu een heel mooi moment vinden om het stokje door te geven aan 2 opvolgers. Dit jaar is Kim de Graaf al toegetreden tot het bestuur met daarin de portefeuille jeugd. Met veel enthousiasme is zij direct samen met de nieuwe jeugdcommissie aan de slag gegaan en daar hebben we als club nu al heel veel plezier van. 

  Naast Kim zoeken we nu 2 nieuwe bestuursleden die de rol van voorzitter en penningmeester voor aankomend seizoen willen gaan invullen. Je hoeft zeker niet veel verstand te hebben van voetballen of zelf goed tegen een bal te kunnen trappen om toch een uitstekend bestuurder voor FC Breukelen te kunnen zijn. Dat hebben Berend en Gert beiden de afgelopen jaren wel bewezen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we nog een vrouwelijke bestuurder in het mannenbolwerk wat voetbal traditioneel gezien nog steeds een beetje is in ons bestuur mogen verwelkomen. Wie durft de handschoen op te pakken?

  Natuurlijk zullen Berend en Gert zorgen voor een goede overdracht en zijn ze nog met raad en daad beschikbaar als daar aanleiding voor is. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere bestuursleden Wim, Kim, Hans, Ido en Gerard. 

  Heb je interesse en/of wil je is praten wat de functie inhoud? Meld je dan via bestuur@fcbreukelen.nl of spreek 1 van de bestuursleden aan op de club, ze gaan heel graag met je in gesprek.

   

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur