• Beste leden, ouders/verzorgers en fans,

  We hebben jullie al eerder geïnformeerd dat op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) voorzitter Berend van Bon en penningmeester Gert Vermeulen aangekondigd hebben aan het eind van het seizoen 2020-2021 hun functie als bestuurder bij FC Breukelen neer te leggen. We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die tot het bestuur willen toetreden.

  We zoeken 2 nieuwe bestuursleden die de rol van voorzitter en penningmeester voor aankomend seizoen willen gaan invullen. Je hoeft zeker niet veel verstand te hebben van voetballen of zelf goed tegen een bal te kunnen trappen om toch een uitstekend bestuurder voor FC Breukelen te kunnen zijn. Voor een aantal van onze bestuursleden geldt nog steeds dat ze de illusie hebben te kunnen voetballen (op hun bescheiden eigen niveau), voor een aantal anderen geldt dat zelfs die illusie niet aanwezig is. En dat maakt in het geheel niet uit voor een bestuursfunctie binnen onze mooie club. 

  Het voetbaltechnische deel is voor de senioren onder gebracht in de Technische Commissie en voor de jeugd binnen de jeugdcommissie. Deze twee commissies dragen zorg voor de dagelijkse voetbalpraktijk op de velden samen met al onze vrijwilligers. 

  Het bestuur houdt zich bezig met de overige zaken op de club. Denk hierbij aan het complex, de financiën en onder andere de contacten met de gemeente. Een overzichtelijke en beheersbare portefeuille waardoor de tijdsbesteding als bestuurder erg mee valt. Kortom, schroom niet en meld je aan als je onze mooie club wilt helpen!

  Natuurlijk zullen Berend en Gert zorgen voor een goede overdracht en zijn ze nog met raad en daad beschikbaar als daar aanleiding voor is. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere bestuursleden Wim, Kim, Hans, Ido en Gerard. 

  Heb je interesse en/of wil je is praten wat de functie inhoudt? Meld je dan via bestuur@fcbreukelen.nl of spreek één van de bestuursleden aan op de club, ze gaan heel graag met je in gesprek.

   

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur