Positie Naam E-mail
Voorzitter Hans Knoop
Gerard van Engelenburg
jc-voorzitter@fcbreukelen.nl
Technisch jeugdcoördinator (selectie) Jeffrey Pfoster jc-technischezaken@fcbreukelen.nl
Technisch jeugdcoördinator (breedtesport) Jan Schaar hc-jeugd@fcbreukelen.nl
Materiaalbeheerder Jan Schaar (a.i.)
Vacature
jc-materiaalbeheer@fcbreukelen.nl
Lid Dennis de Gier dennis_degier@hotmail.com
Lid Frank van Merrienboer fvanmerrienboer@planet.nl
Evenementen Vacature evenementencommissie@fcbreukelen.nl

Positie Naam E-mail Telefoon
Begeleiding/opleiding Bram van Vliet bramvv01@hetnet.nl 0346 262 685
Planning Ester Pesiwarissa scheidsrechters@fcbreukelen.nl 06 51 877 622