• Corona-protocol FC Breukelen

  31 aug 2021
 • Beste sporter,

  Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen en hopelijk één zonder onderbrekingen.

  Hierbij de laatste update omtrent alle maatregelen op ons sportpark.

  Na de aangekondigde versoepelingen per 13 augustus 2021 zijn dit de belangrijkste maatregelen voor het voetbal. Wij roepen onze leden, ouders van onze jeugdleden en bezoekers op om zich te houden aan deze regels.

  Alleen door ons strikt te houden aan de regels, kunnen we verantwoord blijven sporten.

  Algemene uitgangspunten RIVM

  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  • neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
  • verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het
  • sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  Wedstrijden, competities en trainingen

  Amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Tijdens het

  sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is

  voor de sportbeoefening.

  Toeschouwers / Publiek

  Het is toegestaan publiek toe te laten op de accommodatie. Er geldt geen

  maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

  Publiek mag dus ook langs het veld staan.

  Kantine

  Onze kantine is conform de reguliere openingstijden geopend. Er geldt geen

  maximumaantal personen, uitgangspunt is dat er 1,5 meter afstand gehouden wordt.

  Reserveren is niet nodig, triage (gezondheidscheck) en placering blijven wel van

  kracht.

  Kleedkamers en toiletten

  De kleedkamers en douches zijn geopend. Voor in de kleedkamers en douches zijn alle basismaatregelen van toepassing: 1,5 meter afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht

  Vervoer naar wedstrijden en trainingen

  Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in

  dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje;

  Protocol/richtlijnen bij besmettingen

  In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  Alvast bedankt voor jullie medewerking!

  Namens het bestuur van FC Breukelen