• Corona-protocol FC Breukelen

  1 okt 2020
 • Beste sporter,

  De nieuwe Covid-19 maatregelen hebben ook voor FC Breukelen gevolgen. Hieronder lees je de aanvullende maatregelen waarbij we erop vertrouwen dat iedereen er zich zo goed mogelijk aan gaat houden.

  Ten eerste houden we ons aan de algemene basisregels:

  • Houdt 1,5 meter afstand (18 jaar en ouder);
  • Bij ziekteverschijnselen niet naar de club komen (en een coronatest laten afnemen);

  Dat geldt ook als iemand in je huishouden besmet is of verschijnselen vertoont.

  • Regelmatig handen wassen;
  • Hoesten, niezen of kuchen in de elleboog;
  • Geen handen schudden;
  • Vermijd drukte;
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

   Uitzondering op de 1,5 meter:

  • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderlling;
  • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
  • Personen t/m 17 jaar alleen onderling;
  • Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van

  1, 5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;

  • Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

   Aanvullende regels vanaf 30 september:

  • De kantine gaat helaas tot nader order dicht;
  • De kleedkamers blijven vooralsnog open conform eerder gepubliceerd protocol:

  Kleedkamers Jeugd:

  JO6 t/m JO9        
  Moeten thuis omkleden en douchen, dit geldt ook voor de tegenstander. 

  JO10 t/m JO12      

  Kunnen op de club omkleden en douchen in 1 kleedkamer met eventueel maximaal 2 ouders in de kleedkamer voor begeleiding, dit geldt ook voor de tegenstander. 

  JO13 t/m JO18    

  Kunnen op de club omkleden en douchen in 1 kleedkamer, dit geldt ook voor de tegenstander. Er is hier geen beperking van aantal spelers per kleedkamer en doucheruimte, dit geldt ook voor de tegenstander. 

  JO19                              

  Kunnen op de club omkleden en douchen in 2 kleedkamers, maximaal 8 spelers per kleedkamer en maximaal 2 spelers onder een douche, dit geldt ook voor de tegenstander. Wedstrijdbesprekingen vanaf de JO19 dienen op het veld of ergens buiten op het sportpark te worden gehouden. In de kleedkamers is dit niet mogelijk.

  Na afloop dit het team de kleedkamers schoon te maken en te desinfecteren!

  Kleedkamers senioren

  Kunnen op de club omkleden en douchen in 2 kleedkamers, maximaal 8 spelers per kleedkamer en maximaal 2 spelers onder een douche, dit geldt ook voor de tegenstander. Wedstrijdbesprekingen dienen op het veld of ergens buiten op het sportpark te worden gehouden. In de kleedkamers is dit niet mogelijk.

  Na afloop dit het team de kleedkamers schoon te maken en te desinfecteren!

  • Publiek is zeker 3 weken niet meer toegestaan;
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of trainingen worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk het sportpark verlaten;
  • Ouders (van zowel thuis- en uitteams) wordt dringend verzocht het sportpark NIET te betreden en (indien nodig) kinderen op het parkeerterrein af te zetten en op te halen. Ook andere belangstellenden hebben de komende periode geen toegang tot de velden en accommodatie van FC Breukelen;
  • Neem je eigen bidon mee gevuld mee naar de training, voorlopig wordt er geen limonade/thee geschonken in de rust.

   Aanvullende informatie begeleiding:

  • Kom niet eerder dan 60 minuten voor aanvang van je wedstrijd naar de club;
  • Naast de actieve voetballers geldt per leeftijdscategorie een maximum aantal stafleden/begeleiders die toegang hebben tot ons sportpark (voor zowel thuis- als uitteams).

   JO7 t/m JO10 (6 tegen 6 wedstrijden)   

  Maximaal 3 stafleden/begeleiders

  -        voor de thuisteams is dit inclusief spelbegeleiding

  -        voor de uitteams is dit inclusief chauffeurs om naar het sportpark te komen

   JO11 en JO12 (8 tegen 8 wedstrijden)

  Maximaal 4 stafleden/begeleiders

  -        voor de thuisteams is dit inclusief spelbegeleiding

  -        voor de uitteams is dit inclusief chauffeurs om naar het sportpark te komen

   JO13 t/m JO19 (11 tegen 11 wedstrijden en geldt t/m 19 jaar)

  Maximaal 5 stafleden/begeleiders

  -        voor de thuisteams is dit inclusief grensrechter en eventueel scheidsrechter (wanneer deze niet is aangesteld)

  -        voor de uitteams is dit inclusief chauffeurs om naar het sportpark te komen

  • Na afloop van de wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk het sportpark.
  • Een eventuele grensrechter hoort bij het opgegeven aantal stafleden/begeleiders;

  Aanvullende regels omtrent spelers:

  • Kom niet eerder dan 60 minuten voor aanvang van je wedstrijd naar de club;
  • Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten;
  • Als je twee wedstrijden speelt die niet op elkaar aansluiten kom je later weer terug. Je mag dus niet blijven wachten tot de tweede wedstrijd begint.

  Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?

  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

  Tot slot

  Leiders/aanvoerders/trainers dienen zich voor te bereiden op de uitwedstrijd om de voorwaarden bij de tegenstander te weten en daar op in te spelen.

  Het mondkapje is in Nederland niet verplicht. Maar een mondkapje is wel nodig als de anderhalve meter afstand niet realiseerbaar is zoals in het openbaar vervoer. Daarom verzoeken we iedereen om een mondkapje te dragen als je met personen buiten je eigen gezin/huishouden in één vervoersmiddel naar een uitwedstrijd gaat.

  We roepen jullie allemaal op om de regels in acht te nemen, instructies van vrijwilligers op te volgen en om elkaar op de regels te wijzen en aan te spreken als dat nodig is. 

  Laat duidelijk zijn dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben om corona besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Doen we dat niet dan dreigen bovendien boetes (tot €4000 per overtreding) en sluiting door de overheid. 

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur