Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar. Er geldt altijd een contributieverplichting tot het einde van het seizoen (30 juni).

Categorie Contributie Kledingfonds Totaal
Volwassenen
Senioren, selectie € 250 € 20 € 270
Senioren, basis € 185 € 20 € 205
Senioren, 7 x 7 € 115 € 20 € 135
Veteranen € 185 € 20 € 205
Jeugd
O19 (A-junioren) € 230 € 20 € 250
O17 (B-junioren) € 230 € 20 € 250
O15 (C-junioren) € 210 € 20 € 230
O13 (D-pupillen) € 210 € 20 € 230
O11 (E-pupillen) € 180 € 20 € 200
O 9 (F-pupillen) € 180 € 20 € 200
O 7 (Mini-F) € 150 €150
Niet spelende leden
Algemeen lid € 80 n.v.t. € 80

 

Bovengenoemde bedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017.

Het (IBAN) rekeningnummer van de penningmeester is: NL 02 INGB 0005560897 t.n.v. FC Breukelen. Vermeld a.u.b. altijd uw KNVB-nummer en het factuurnummer! De contributienota moet vóór 31 augustus 2017 worden voldaan, anders wordt aanvullend € 30 in rekening gebracht. Bij niet-tijdige betaling wordt de spelerspas ingenomen.

Vragen over contributie? Stuur een e-mail aan contributiead@fcbreukelen.nl.

Jeugdsportfonds

Onder bepaalde voorwaarden kan het jeugdsportfonds een bijdrage leveren aan de contributie en/of materiaal. Neem contact op met Bart van den Kerkhof voor meer informatie.