• Gert Vermeulen en Jürgen Reiprich benoemd tot ereleden van FC Breukelen

  19 mei 2022
 • Beste leden en fans,

  Afgelopen 18 mei heeft de 27e ledenvergadering plaatsgevonden in de kantine van FC Breukelen. In deze vergadering zijn Gert Vermeulen én Jürgen Reiprich unaniem door de aanwezige leden benoemd tot ereleden van de vereniging FC Breukelen.

  Gert treedt per 1 juli aanstaande af als penningmeester van onze mooie club. Gert is sinds de oprichtingsdatum van FC Breukelen onze penningmeester en heeft gedurende deze hele periode geholpen onze club tot de financieel gezonde vereniging te maken die we nu zijn. Als bestuur en als vereniging zijn we Gert dan ook zeer dankbaar voor al zijn harde werk, energie en enthousiasme wat hij de afgelopen 15 jaar in onze vereniging heeft gestoken. Bij zijn aantreden waren we een vereniging met een grotere schuldpositie dan vermogen en dat was een hele ongezonde situatie. De afgelopen 15 jaar heeft Gert een grote en belangrijke rol gespeeld om de vereniging gezond te maken en te houden. Daarnaast vertegenwoordigt Gert ons onder andere in gesprekken met de gemeente en de overige voetbalverenigingen binnen Stichtse Vecht. Met zijn (positief) kritische en scherpe houding en blik heeft Gert ons als club en bestuur scherp gehouden en mooie resultaten bereikt. Daar mag hij zelf zeer trots zijn op de afgelopen 15 jaar, dat zijn wij als bestuur en leden in ieder geval! Een erelidmaatschap is dan ook meer dan verdiend. 

  Ook Jürgen is welverdiend benoemd tot erelid van de vereniging FC Breukelen. Jürgen is al jarenlang voorzitter van de Stichting Topvoetbal Breukelen, de stichting waar tot eind dit seizoen alle activiteiten van en om ons eerste in worden beheerd. Deze stichting zal einde dit seizoen worden gefuseerd met de vereniging FC Breukelen. Jürgen heeft vervolgens te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurder. Ook Jürgen willen we meer dan hartelijk bedanken voor alles wat hij voor de club heeft betekend en nog steeds iedere dag doet. Niet alleen binnen de stiching Topvoelbal maar ook binnen de vereniging heeft Jürgen jarenlang voor en achter de schermen heel veel gedaan ten goede van de club, van de jeugd en van ons eerste. Ook voor Jürgen geldt dat we hem ontzettend willen bedanken voor alles wat hij voor de club en de stichting heeft gedaan. Een erelidmaatschap is dan ook voor Jürgen meer dan op zijn plaats.

  Onze dank gaat uit naar beide heren en we hopen hen nog vaak te zien langs de lijn bij onze mooie club!

  Het bestuur