• Beste (jeugd)leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

  De afgelopen maanden zijn onder verantwoordelijkheid van onze jeugdcommissie de voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 getroffen. Met heel veel energie en enthousiasme hebben de vrijwilligers in de jeugdcommissie trainers gezocht en aangesteld, leiders en coaches voor de teams ingevuld en zijn in alle jeugdcategoriƫn spelers en teams gevolgd en beoordeeld door (interne) scouts en trainers. Dit alles om ervoor te zorgen dat we in het volgende seizoen gelijk goed van start kunnen gaan wanneer we hopelijk met elkaar geen hinder meer ondervinden van Corona. Als slotstuk van deze intensieve voorbereiding zijn vorige week de (voorlopige) indelingen voor alle jeugdteams voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt.

  Wij als bestuur en jeugdcommissie, allen (ex-)voetbalouders begrijpen heel goed dat een indeling op individueel niveau tot discussie kan leiden. Dat is helaas nooit 100% te voorkomen. In de begeleidende mail waarmee de indeling is bekend gemaakt, is uitdrukkelijk verzocht om een eventuele reactie op de indeling netjes te houden. Helaas hebben we moeten constateren dat dit niet iedereen is gelukt. De jeugdcommissie, uiteindelijk ook gewoon vrijwilligers die harstikke hun best doen voor FC Breukelen, is in een aantal gevallen zeer agressief en verbaal onheus bejegend door ouders die het niet eens zijn met de indeling van hun kind.

  Als bestuur vinden wij het volstrekt onacceptabel dat onze vrijwilligers van de jeugdcommissie zo worden benaderd. De indeling is dit jaar na een langdurig en zorgvuldig begeleid proces gemaakt en uiteindelijk naar eer en geweten zijn de teams samengesteld. Het kan gebeuren dat u als ouder/verzorger het niet eens bent met de indeling van uw kind en uiteraard is er ruimte om daar over in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt echter alleen plaats onder de voorwaarde dat dit met in achtneming van normale fatsoensnormen gebeurt. Mails en/of andere berichten waar onze vrijwilligers onheus en agressief worden bejegend, zullen wij niet meer in behandeling nemen.

  Iedereen is altijd uitgenodigd om op fatsoenlijke wijze in gesprek te gaan over de club, de indeling of over andere onderwerpen die FC Breukelen aangaan. Bent u echter niet in staat om het fatsoen te bewaren, dan verzoeken wij u vriendelijk om onze vereniging te verlaten. Wij zijn al onze vrijwilligers zeer dankbaar voor wat zij doen voor DE VERENIGING VAN ONS ALLEMAAL. En daarom hebben wij groot respect voor al deze vrijwilligers, dit vragen wij ook van u.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur