• Indelingen seizoen 2021-2022

  24 jun 2021
 • Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,

  De teamindeling voor seizoen 2021/22 is gereed. Afgelopen dinsdagavond zijn de indelingen voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Alle spelers, ouders en/of verzorgers hebben een mail ontvangen op het mailadres welke bekend is bij de ledenadministratie. Mocht iemand geen mail hebben ontvangen, dan vernemen wij dat graag door een mail te sturen naar jeugdcommissie@fcbreukelen.nl en zal de mail alsnog worden verstuurd. 
   
  Het blijkt elk jaar een lastig proces te zijn en dat is deze keer niet anders gebleken. Het proces is als volgt verlopen. De technische jeugdcommissie (TJC) heeft eerst op basis van het aantal beschikbare spelers het aantal teams per jaarlaag bepaald. Daarnaast hebben we zorgvuldig gekeken naar de verkregen input vanuit trainers en coaches (spelervolgsysteem) en de indrukken welke we zelf hebben opgedaan tijdens de onderlinge wedstrijden welke in de afgelopen periode zijn gespeeld. Vervolgens hebben we binnen mogelijkheden, haalbaarheid en ambitie de best mogelijke indelingen gemaakt. Kortom, vele inzichten en meningen hebben geleid tot de indelingen zoals deze met de jeugdleden en hun ouders zijn gedeeld.

  We zijn trots op onze jeugd teamindeling voor het aankomend seizoen. FC Breukelen gaat komend seizoen met 24 teams de competitie in. 

  Wellicht vanwege dit vreemde Corona-seizoen hebben we helaas ook te maken met een aantal opzeggingen. Maar we begroeten ook weer een zeer behoorlijk aantal nieuwe jeugdleden bij FC Breukelen. Soms zijn we vanwege aantallen of verzoeken daartoe genoodzaakt te spelen met spelers welke met dispensatie binnen een jaargang zullen uitkomen. Dit valt alles binnen de reglementen van de KNVB.  Steeds is zorgvuldig gekeken naar het individu.

  Voor reacties op deze indeling verwijs ik je naar onderstaand mailadres.  Verzoek om de reactie opbouwend en positief te houden. Wat niet meer gewenst is, is te gaan stoppen met voetbal, dit brengt de overige teamleden gelijk – voor de duur van een heel seizoen – in een lastige situatie. Daarnaast is de opzegtermijn verstreken en zal bij opzeggen kosten in rekening worden gebracht. Bij ontevredenheid: geef het aan, maar geef het ook een kans! Voetbal verbindt, vaak sneller dan vermoed.

  Met sportieve groet,

  Eugène Westerink, Maikel Goossens, Patrick de Rooij, Kim de Graaf

  Jeugdcommissie FC Breukelen

  email: jeugdcommissie@fcbreukelen.nl