• Contributie Overzicht 2020-2021

  Categorie Contributie Kledingfonds Totaal
  Volwassenen
  Senioren, selectie € 270 € 20 € 290
  Senioren, basis € 205 € 20 € 225
  Senioren, 7 x 7 € 135 € 20 € 155
  Veteranen € 205 € 20 € 225
  Jeugd
  O19 / O18 (A-junioren) € 250 € 20 € 270
  O17 / O16 (B-junioren) € 250 € 20 € 270
  O15 / O14(C-junioren) € 230 € 20 € 250
  O13 / O12 (D-pupillen) € 230 € 20 € 250
  O11 / O10 (E-pupillen) € 200 € 20 € 220
  O9 / O8 (F-pupillen) € 200 € 20 € 220
  O7 / O6 (Mini-F) € 170   € 170
  Niet spelende leden
  Algemeen lid € 85  n.v.t.  € 85
 • Wanneer u interesse heeft om lid te worden, kunt u zich opgeven door het opsturen van onderstaande formulier naar administratie@fcbreukelen.nl.

  Aanmeldingsformulier FCB
  Afmeldingsformulier FCB

  Rekeningnummer

  Deze genoemde bedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 02-09-2020.

  Het (IBAN) rekeningnummer van de penningmeester is: NL 02 INGB 0005560897 t.n.v. FC Breukelen. Vermeld a.u.b. altijd uw KNVB-nummer en het factuurnummer! De contributienota moet vóór 31 augustus 2020 worden voldaan, anders wordt aanvullend € 30 in rekening gebracht. Bij niet-tijdige betaling wordt de spelerspas ingenomen.

  Vragen over contributie? Stuur een e-mail aan contributiead@fcbreukelen.nl.

  Jeugdsportfonds

  Onder bepaalde voorwaarden kan het jeugdsportfonds een bijdrage leveren aan de contributie en/of materiaal. Neem contact op met Bart van den Kerkhof voor meer informatie.