• Contributie Overzicht 2022-2023

  Categorie Contributie Kledingfonds Totaal
  Volwassenen
  Senioren, selectie € 270 € 20 € 290
  Senioren, basis € 205 € 20 € 225
  Senioren, 7 x 7 € 135 € 20 € 155
  Veteranen € 205 € 20 € 225
  Jeugd
  O19 / O18 (A-junioren) € 250 € 20 € 270
  O17 / O16 (B-junioren) € 250 € 20 € 270
  O15 / O14(C-junioren) € 230 € 20 € 250
  O13 / O12 (D-pupillen) € 230 € 20 € 250
  O11 / O10 (E-pupillen) € 200 € 20 € 220
  O9 / O8 (F-pupillen) € 200 € 20 € 220
  O7 / O6 (Mini-F) € 170   € 170
  Niet spelende leden
  Algemeen lid € 80  n.v.t.  € 80
 • Wanneer u interesse heeft om lid te worden, kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar administratie@fcbreukelen.nl of door op de blauwe balk aanmeldingsformulier te klikken. Dan kunt u het formulier verder invullen en zal de ledenadministratie contact met u opnemen. 

  De contributiebedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 02-09-2020.

  Opzeggingen kunnen doorgegeven worden door een mailtje te sturen aan administratie@fcbreukelen.nl onder vermelding van de naam en het team van het betreffende lid. Opzeggingen dienen jaarlijks te geschieden voor 1 juni van het betreffende kalenderjaar.

  FC Breukelen heeft de incasso van de contributie uitbesteed aan NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp. 

  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging. 

  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald.

  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl  Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt. Natuurlijk kunt u altijd navraag doen bij de ledenadministratie (administratie@fcbreukelen.nl)  of bij de penningmeester (penningmeester@fcbreukelen.nl).

  Vragen over contributie? Stuur een e-mail aan penningmeester@fcbreukelen.nl.

  Jeugdsportfonds

  Onder bepaalde voorwaarden kan het jeugdsportfonds een bijdrage leveren aan de contributie en/of materiaal. Neem contact op met administratie@fcbreukelen.nl voor meer informatie.