• Contributie Overzicht 2022-2023

  Categorie Contributie Kledingfonds Totaal
  Volwassenen
  Senioren, selectie € 270 € 20 € 290
  Senioren, basis € 205 € 20 € 225
  Senioren, 7 x 7 € 135 € 20 € 155
  Veteranen € 205 € 20 € 225
  Jeugd
  O19 / O18 (A-junioren) € 250 € 20 € 270
  O17 / O16 (B-junioren) € 250 € 20 € 270
  O15 / O14(C-junioren) € 230 € 20 € 250
  O13 / O12 (D-pupillen) € 230 € 20 € 250
  O11 / O10 (E-pupillen) € 200 € 20 € 220
  O9 / O8 (F-pupillen) € 200 € 20 € 220
  O7 / O6 (Mini-F) € 170   € 170
  Niet spelende leden
  Algemeen lid € 80  n.v.t.  € 80
 • Wanneer u interesse heeft om lid te worden, kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar administratie@fcbreukelen.nl of door op de blauwe balk aan- en afmeldingsformulier te klikken. Dan kunt u het formulier verder invullen en zal de ledenadministratie contact met u opnemen. 

  De contributiebedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 02-09-2020.

  Opzeggingen kunnen doorgegeven worden door een mailtje te sturen aan administratie@fcbreukelen.nl onder vermelding van de naam en het team van het betreffende lid. Opzeggingen dienen jaarlijks te geschieden voor 15 juni van het betreffende kalenderjaar.

  Het (IBAN) rekeningnummer van de penningmeester is: NL 02 INGB 0005560897 t.n.v. FC Breukelen. Vermeld a.u.b. altijd uw KNVB-nummer en het factuurnummer! De contributienota moet vóór 30 september 2022 worden voldaan, anders wordt aanvullend € 30 in rekening gebracht. Bij niet-tijdige betaling wordt de spelerspas ingenomen.

  Vragen over contributie? Stuur een e-mail aan penningmeester@fcbreukelen.nl.

  Jeugdsportfonds

  Onder bepaalde voorwaarden kan het jeugdsportfonds een bijdrage leveren aan de contributie en/of materiaal. Neem contact op met administratie@fcbreukelen.nl voor meer informatie.