• Contributie Overzicht 2017-2018

  Categorie Contributie Kledingfonds Totaal
  Volwassenen
  Senioren, selectie € 255 € 20 € 275
  Senioren, basis € 190 € 20 € 210
  Senioren, 7 x 7 € 120 € 20 € 140
  Veteranen € 190 € 20 € 210
  Jeugd
  O19 (A-junioren) € 235 € 20 € 255
  O17 (B-junioren) € 235 € 20 € 255
  O15 (C-junioren) € 215 € 20 € 235
  O13 (D-pupillen) € 215 € 20 € 235
  O11 (E-pupillen) € 185 € 20 € 205
  O 9 (F-pupillen) € 185 € 20 € 205
  O 7 (Mini-F) € 155   € 155
  Niet spelende leden
  Algemeen lid € 85  n.v.t.  € 85
 • Wanneer u interesse heeft om lid te worden, kunt u zich opgeven door het opsturen van onderstaande formulier naar administratie@fcbreukelen.nl.

  Aanmeldingsformulier FCB
  Afmeldingsformulier FCB

  Rekeningnummer

  Dee genoemde bedragen zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 juni 2018.

  Het (IBAN) rekeningnummer van de penningmeester is: NL 02 INGB 0005560897 t.n.v. FC Breukelen. Vermeld a.u.b. altijd uw KNVB-nummer en het factuurnummer! De contributienota moet vóór 31 augustus 2018 worden voldaan, anders wordt aanvullend € 30 in rekening gebracht. Bij niet-tijdige betaling wordt de spelerspas ingenomen.

  Vragen over contributie? Stuur een e-mail aan contributiead@fcbreukelen.nl.

  Jeugdsportfonds

  Onder bepaalde voorwaarden kan het jeugdsportfonds een bijdrage leveren aan de contributie en/of materiaal. Neem contact op met Bart van den Kerkhof voor meer informatie.