• Voetbalclubs Stichtse Vecht vragen dringende aandacht gemeente!

  23 sep 2021
 • Beste leden en fans,

  Jullie hebben ongetwijfeld het spandoek zien hangen bij de ingang van ons mooie sportcomplex waarin aandacht wordt gevraagd voor het gewenste harmonisatiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht. We willen jullie graag toelichten wat er op dit moment speelt.

  Al jaren lopen er gesprekken met alle voetbalclubs uit Stichtse Vecht en de verantwoordelijken van de gemeente Stichtse Vecht. Onderdeel van deze gesprekken is het voorgestelde harmonisatiebeleid wat de gemeente wil doorvoeren voor alle voetbalclubs. In het verleden hebben alle clubs individuele afspraken gehad met de gemeente over de huur en het onderhoud van de voetbalvelden. De gemeente heeft een aantal jaren de wens geuit deze afspraken zoveel mogelijk gelijk te trekken, te harmoniseren dus. 

  Deze gesprekken lopen nu al een flink aantal jaren en hebben nog niet tot concrete afspraken geleid. De diverse voorstellen die tijdens al de gesprekken tussen de clubs en de gemeente zijn geweest, zijn allen van een dusdanige aard dat deze volstrekt onaanvaardbaar zijn voor de verschillende voetbalclubs. Niet alleen is het de bedoeling dat de afspraken tussen de clubs en gemeentes worden gelijk getrokken, ook het totale onderhoudsbudget wordt flink terug geschroefd waardoor clubs in grote problemen zullen komen. 

  Deze week is er ook al aandacht aan besteed op RTV Stichtse Vecht. Via deze link https://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/artikel/sportclubs-stichtse-vecht-in-grote-nood-door-duur-onderhoud (kopieer deze in de browser indien je er niet op kunt klikken) kun je het artikel en het filmpje terug kijken. 

  Als vereniging en bestuur doen we er alles aan om te zorgen dat we ons complex in goede staat houden zodat alle leden en onze gasten op een comfortabele en veilige wijze kunnen voetballen. De velden (met name veld 2 en veld 3) dienen echter dringend onderhouden te worden en daar is de gemeente Stichtse Vecht verantwoordelijk voor. Gezamenlijk met alle voetbalverenigingen in Stichtse Vecht vragen we daarom dringende aandacht van de gemeente en alle betrokkenen om ervoor te zorgen dat dit onderhoud snel gaat plaatsvinden!

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur