• Voortgang harmonisatiebeleid gemeente Stichtse Vecht

    11 mrt 2022
  • Beste leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,

    De afgelopen jaren hebben er vele gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht en de 9 voetbalverenigingen. De gemeente wilde de afspraken met de voetbalverenigingen binnen Stichtse Vecht harmoniseren en dat ging niet even makkelijk. Het spandoek hangt nog steeds bij het hek van ons complex wat daar een illustratie van is en velen van jullie hebben de petitie eind vorig jaar ondertekend, waarvoor nogmaals onze dank, om aan te geven dat het niet langer door kon gaan met de moeizame gesprekken.

    Eindelijk is het zover, na een lang, taai en soms frustrerend traject dat er oplossing lijkt te komen. Met behulp van een door de gemeente aangestelde bemiddelaar ligt er nu een voorstel waar alle verenigingen zich in kunnen vinden. Op onderstaand pamflet kunnen jullie lezen wat op dit moment de status is. Het is heel belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad nu actief met het huidige plan aaan de slag gaat zodat bij onze mooie club eindelijk het achterstallig onderhoud aan de velden verricht kan gaan worden.