•  

    Het verenigingsleven van FC Breukelen draait op een grote groep vrijwilligers. Zonder hun zouden de vele activiteiten die steeds weer georganiseerd worden niet meer haalbaar zijn. Te denken valt hierbij niet alleen aan het voetbal zelf (trainers, coaches en scheidsrechters) maar ook aan de activiteiten er om heen (het Sinterklaasfeest, pupil van de week, penaltybokaal, jeugdtoernooien, oliebollenactie etc.).De groep vrijwilligers is een levendig geheel. Er komen voortdurend mensen bij, soms ook nemen mensen afscheid. Op dit moment staat de toestroom van vrijwilligers onder druk. Dit leidt ertoe dat we als vereniging niet overal aan de verwachtingen van onze leden kunnen voldoen. Specifiek is er behoefte aan de invulling van de volgende posities:

    • Jeugdvoorzitter
    • Leden evenementencommissie
    • (Vaste) kantinebezetting

    Derhalve wil ik namens het bestuur graag een oproep doen aan een ieder die hiertoe de mogelijkheid heeft om zich aan te melden. U kunt zich hiervoor wenden tot één van de bestuursleden.Berend van BonVoorzitter